Báo cáo

Report

Tiêu đề

VOHUN Year 4 Annual Report

 Báo cáo

 (2.3MB)

VOHUN Year 4 Semi-Annual Report

 Báo cáo

 (0.7MB)

VOHUN Year 3 Annual Report

 Báo cáo

 (1.5MB)

VOHUN Year 3 Semi-Annual Report

 Báo cáo

 (1.8MB)

VOHUN Year 2 Annual Report

 Báo cáo

 (1.5MB)

VOHUN Year 2 Semi-Annual Report

 Báo cáo

 (1.0MB)

VOHUN Year 1 Annual Report

 Báo cáo

 (4.3MB)

VOHUN Year 1 Semi-Annual Report

 Báo cáo

 (1.3MB)

Vietnam Rapid Biosafety Assessment Activity Report

 Báo cáo

 (1.6MB)

Behavior Risk Assessment Report-PART 2-Detailed Report

 Báo cáo

 (4.8MB)

Behavior Risk Assessment Report-PART 1-Principal Findings & Recommendations

 Báo cáo

 (0.5MB)

Tài liệu dự án One Health Workforce - Next Generation (OHW-NG)

 Báo cáo

 (149.5MB)

Tài liệu các khóa tập huấn Dự án One Health-Next Gen-2023

 Báo cáo

 (41.4MB)

Tài liệu các khóa tập huấn Dự án One Health-Next Gen-2022

 Báo cáo

 (45.3MB)

Tài liệu các khóa tập huấn Dự án One Health-Next Gen-2021

 Báo cáo

 (36.8MB)

Tài liệu các khóa tập huấn Dự án One Health-Next Gen-2020

 Báo cáo

 (26.0MB)

POSTER VOHUN

 Báo cáo

 (8.6MB)

Year 3 Annual Report OHWNG

 Báo cáo

 (33.8MB)

Bản tóm tắt chính sách - Tăng cường tín chỉ thực hành trong đào tạo môn học Một sức khỏe; Tạo cơ hội định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

 Báo cáo

 (3.6MB)

Bản tóm tắt chính sách_Phát triển nguồn nhân lực Một sức khỏe tại Việt Nam

 Báo cáo

 (6.2MB)

Ký kết dự án EPT2 PROJECTđể bảo vệ tốt hơn nữa sự an toàn của con người và vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh

 Báo cáo

 (0.9MB)
Tổng số: 21 bản ghi

Mạng lưới một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam 

Địa chỉ: Tầng 5, nhà A, số 1 đường Đức Thắng phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243 63275050

Email: contact@vohun.org

© 2021 Copyright by vohun.org. All rights reserved.
Đang online:  10   Tổng truy cập: 368,466