Tầm nhìn - Nhiệm vụ - Mục tiêu

Tầm nhìn

09/08/2022 4:26:46 PM | 1413

Tầm nhìn

VOHUN là bồi dưỡng nâng cao năng lực bền vững liên ngành để đáp ứng với bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái xuất hiện cũng như bệnh truyền lây từ động vật sang người.

Giới thiệu chung về VOHUN - ảnh 1

Nhiệm vụ

VOHUN là tận dụng năng lực đào tạo, giáo dục và nghiên cứu của mạng lưới các Trường đại học để xây dựng kỹ năng, kiến ​​thức và thái độ cần thiết cho các chuyên gia “Một sức khỏe”.

Mục tiêu

Giới thiệu chung về VOHUN - ảnh 2

Nâng cao năng lực cho cán bộ giảng viên, nghiên cứu được đào tạo để trở thành nhà chuyên gia “Một sức khỏe” trong tương lai.

Giới thiệu chung về VOHUN - ảnh 3

Thúc đẩy năng lực của các chuyên gia “Một sức khỏe”,

Giới thiệu chung về VOHUN - ảnh 4

Xây dựng các bằng chứng khoa học “Một sức khỏe” thông qua hoạt động nghiên cứu.

Giới thiệu chung về VOHUN - ảnh 5

Thúc đẩy và nâng cao cách tiếp cận “Một sức khỏe” để kiểm soát các bệnh truyền nhiễm mới nổi/ tái xuất hiện và bệnh truyền lây từ động vật sang người.


Bài viết khác

Mạng lưới một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam 

Địa chỉ: Tầng 5, nhà A, số 1 đường Đức Thắng phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243 63275050

Email: contact@vohun.org

© 2021 Copyright by vohun.org. All rights reserved.
Đang online:  122   Tổng truy cập: 354,455