Lịch sử thành lập VOHUN

Lịch sử thành lập VOHUN

27/12/2021 3:56:06 PM | 2389

Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Đông Nam Á (SEAOHUN) được khởi xướng bởi dự án RESPOND trong chương trình EPT của USAID. Cuộc họp đầu tiên đã được tổ chức tại Bangkok từ ngày 24-26 tháng 5 năm 2011 với 16 khoa y tế công cộng, y khoa và thú y ở bốn quốc gia Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Các giảng viên Đông Nam Á đã đạt được thỏa thuận và cam kết thành lập Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học ở mỗi quốc gia

 

Tại Việt Nam, cuộc họp đầu tiên giữa các thành viên nhóm đầu mối Việt Nam ngày 2/6/2011 và cuộc họp thứ hai giữa các thành viên nhóm đầu mối với USAID Việt Nam và nhóm RESPOND Bangkok ngày 29/6/2011 cho thấy Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam có thể được thành lập. Mục đích của mạng lưới là thúc đẩy cách tiếp cận Một sức khỏe cho đào tạo và nghiên cứu tại các trường đại học ở Việt Nam. Để thực hiện được mục đích này, cần có sự tham gia đông đảo của các trường đại học trọng điểm về Một sức khỏe với sự hỗ trợ của các bên liên quan từ các bộ ngành và xã hội dân sự.

 

Ngày 22 tháng 11 năm 2011, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Trường Đại học Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, với sự hỗ trợ của EPT/RESPOND, đã tổ chức hội thảo quốc gia đầu tiên của Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (VOHUN). Các đại biểu tham dự hội thảo nhất trí rằng việc thành lập VOHUN là cần thiết và VOHUN sẽ là một diễn đàn cho các chuyên gia và các nhà quản lý trong lĩnh vực sức khỏe con người, động vật và môi trường. GS Lê Vũ Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng, thông báo về việc thành lập VOHUN, trong đó có 16 trường đại học y, y tế công cộng, thú y và điều dưỡng tham gia. Ba cơ sở đầu mối là Trường Đại học Y tế Công cộng (HUPH), Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) và Khoa Thú y, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (VNUA). Để điều phối mạng lưới này, HUPH sẽ chủ trì và điều hành văn phòng điều phối VOHUN với sự cam kết hỗ trợ mạnh mẽ từ các trường đại học nòng cốt khác (HMU và VNUA). VOHUN kêu gọi sự tham gia của các trường đại học, cơ quan nghiên cứu, cơ quan hoạch định chính sách và các tổ chức quốc tế nhằm hướng tới mục tiêu Một sức khỏe tối ưu cho con người, động vật và môi trường.


Bài viết khác

Mạng lưới một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam 

Địa chỉ: Tầng 5, nhà A, số 1 đường Đức Thắng phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243 63275050

Email: contact@vohun.org

© 2021 Copyright by vohun.org. All rights reserved.
Đang online:  39   Tổng truy cập: 368,399