Chiến lược phát triển VOHUN

Chiến lược phát triển VOHUN

27/12/2021 3:55:54 PM | 2034

Kế hoạch chiến lược bao gồm 5 hợp phần chính liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của VOHUN

HỢP PHẦN 1. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ĐÀO TẠO ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐI TIÊN PHONG VỀ "MỘT SỨC KHỎE" HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI.

 • Phát triển năng lực cần thiết về “Một sức khỏe”
 • Xác định chương trình đào tạo
 • Cải thiện phương pháp dạy và học
 • Liên kết của OHCC với chương trình giảng dạy hiện có
 • Phát triển chuyên môn

HỢP PHẦN 2. XÂY DỰNG BẰNG CHỨNG KHOA HỌC VỀ "MỘT SỨC KHỎE" THÔNG QUA NGHIÊN CỨU

 • Đánh giá và giải quyết các nhu cầu nghiên cứu “Một sức khỏe” Quốc gia
 • Hợp tác và phát triển nghiên cứu “Một sức khỏe”
 • Phát triển kỹ năng trình bày và công bố bài báo

HỢP PHẦN 3. SỰ THAM GIA CỦA CHÍNH PHỦ

Một trong những mục tiêu của mạng lưới là phát triển và tăng cường các mối liên kết giữa các Trường đại học với các cơ quan Chính phủ, đặc biệt nằm trong mối liên quan đến nhu cầu nghiên cứu ứng dụng và cung cấp nguồn nhân lực choc các cơ quan nhà nước hiện tại và tương lai. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sắp xếp chương trình đào tạo và phát triển lực lượng lao động phù hợp với các nhu cầu ở cấp Quốc gia.

Sự liên kết của các hoạt động của VOHUN để giải quyết các mối đe dọa của các bệnh mới nổi với nhu cầu của các cơ quan Chính phủ không chỉ đòi hỏi một kiến thức chuyên môn liên quan đến những nhu cầu đó, mà còn đòi hỏi một sự tham gia tích cực và hiểu biết về vai trò của các Trường đại học của Chính phủ.

Hoạt động vận động chính sách của Chính phủ được thực hiện ở các Khoa thuộc VOHUN là nhu cầu về Tài liệu giải thích về “Một sức khỏe” theo ngôn ngữ địa phương để phân phối đến các Bộ ngành của Chính phủ và các nhóm cơ quan khác có liên quan. Hỗ trợ cũng sẽ được cung cấp cho các Hội thảo và các cuộc họp về “Một sức khỏe”giữa các bên liên quan và đại diện Chính phủ.

HỢP PHẦN 4. TRUYỀN THÔNG MỘT SỨC KHỎE

 • Tham gia triển lãm và diễn đàn về giáo dục và đào tạo đại học và sau đại học, với trọng tâm là phổ biến thông tin về phương pháp tiếp cận “Một sức khỏe”.
 • Bao gồm một số bài thuyết trình và áp phích tại các hội nghị và hội thảo quốc gia và quốc tế có liên quan.
 • Các bài báo truyền thông và thông cáo báo chí để báo cáo các sự kiện hoặc dấu mốc quan trọng trong việc chấp nhận và hội nhập các phương pháp tiếp cận “Một sức khỏe” trong các trường đại học và các tổ chức tại Việt Nam.

HỢP PHẦN 5. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Văn phòng Điều phối Quốc gia (NCO)

 • NCO được thành lập như là một đầu mối liên hệ duy nhất cho tất cả các thông tin và truyền thông của mạng lưới “Một sức khỏe”.
 • NCO phát triển để trở thành một trung tâm chính về truyền thông và thông tin cho tất cả các thành viên của VOHUN.
 • NCO là đơn vị điều phối cho tất cả các hoạt động “Một sức khỏe” ở Việt Nam.
 • NCO cung cấp và thúc đẩy sự hiểu biết về hoạt động “Một sức khỏe” giữa các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu tại Việt Nam.
 • Chính phủ Việt Nam đã và đang nâng cao nhận thức để xem các Trường đại học là một nguồn tài nguyên về chính sách liên quan đến hoạt động “Một sức khỏe”.

Giám sát và đánh giá

 • Sử dụng nhóm đánh giá NCO của VOHUN sẽ đánh giá trước và sau khi thực hiện mỗi hoạt động để đảm bảo các mục tiêu đào tạo, nghiên cứu và truyền thông đã được hoàn thành.
 • Các mẫu đánh giá trước và sau mỗi hoạt động sẽ được phát triển và cung cấp cho tất cả những người tham gia.
 • Tất cả các mẫu đánh giá được hoàn thành sẽ được phân tích và diễn giải tại NCO của VOHUN.

Tính bền vững

 • Các NCO của VOHUN sẽ phát triển một chiến lược tài trợ dài hạn và sẽ tiếp tục hỗ trợ và tăng cường sự hợp tác giữa các trường đại học và Chính phủ Việt Nam.
 • Các thành viên tham gia VOHUN sẽ có thể tiến hành một khóa học ngắn về “Một sức khỏe” và đã phát triển các kế hoạch và chiến lược ngắn hạn và dài hạn cho việc hội nhập của “Một sức khỏe” và “Năng lực thiết yếu một sức khỏe” vào các hoạt động nghiên cứu và chương trình giảng dạy hiện có.
 • Các mối quan hệ mạnh mẽ và bền vững trong dài hạn sẽ được thiết lập giữa các thành viên VOHUN và các chuyên gia “Một sức khỏe” quốc tế sẽ tiếp tục tạo ra các cơ hội liên kết nghiên cứu và hợp tác giữa các tổ chức.
 • Các mối quan hệ mạnh mẽ và bền vững sẽ được thiết lập giữa các trường đại học trong khu vực và quốc tế sẽ hỗ trợ, chia sẻ thông tin và hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu trên khắp thế giới.

Bài viết khác

Mạng lưới một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam 

Địa chỉ: Tầng 5, nhà A, số 1 đường Đức Thắng phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243 63275050

Email: contact@vohun.org

© 2021 Copyright by vohun.org. All rights reserved.
Đang online:  83   Tổng truy cập: 368,440