Một sức khỏe là gì?

Một sức khỏe là gì?

27/12/2021 3:56:59 PM | 13612

Một sức khỏe là gì?

Một sức khỏe là một khái niệm rộng, phản ánh bất kì mối quan hệ nào giữa sức khỏe con người, động vật và môi trường. Từ góc độ y tế công cộng, mục tiêu cuối cùng của Một sức khỏe (MSK) là làm thế nào để có MSK con người tốt nhất. Hay nói cách khác, sức khỏe con người được coi là trung tâm và được đặt trong mối quan hệ với sức khỏe động vật và môi trường. Dưới góc độ của Thú y thì lĩnh vực Thú y cộng đồng được coi là những đóng góp của Thú y cho Y tế công cộng trong cách tiếp cận Một sức khỏe.​

Một sức khỏe được hiểu là những cố gắng trong sự phối hợp đa ngành ở cấp độ toàn cầu, quốc gia và khu vực để đạt được một sức khỏe tối ưu cho con người, động vật và môi trường (FAO, OIE et al. 2008).

Một sức khỏe được hiểu là sự dự phòng các bệnh lây truyền từ động vật sang người bằng việc kiểm soát sự lây nhiễm và bệnh ở các quần thể động vật trong hệ sinh thái (Anonymous 2011).

Các Năng lực cốt lõi Một sức khỏe

Năng lực là sự phối kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và khả năng cốt yếu của mỗi chuyên gia nhằm thực hiện công việc hiệu quả.

Năng lực Một sức khỏe là sự phối kết hợp giữa kiến thức Một sức khỏe, các kỹ năng và khả năng của mỗi thành viên trong đội ngũ Một sức khỏe trong giải quyết các vấn đề sức khỏe. Năng lực Một sức khỏe bao gồm 15 mô-đun: 7 mô-đun năng lực cốt lõi và 8 mô-đun kỹ thuật.

Năng lực cốt lõi là nền tảng cho các mô-đun kỹ thuật, cung cấp các kỹ năng và kiến thức để áp dụng chuyên môn kỹ thuật trong một bối cảnh Một sức khỏe. Các năng lực này phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ: muốn thay đổi hành vi đòi hỏi chuyên gia Một sức khỏe phải hiểu hiểu về văn hóa và niềm tin ảnh hưởng tới bệnh tật của từng cá nhân và của cộng đồng như thế nào; y tế công cộng đòi hỏi phải có kỹ năng lãnh đạo và hợp tác để phát triển và thực hiện các chính sách và quy định.

Các năng lực kỹ thuật cũng phụ thuộc lẫn nhau.

Tham khảo: Năng lực cốt lõi Một sức khỏe, Văn phòng Điều phối Quốc gia Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam.


Bài viết khác

Mạng lưới một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam 

Địa chỉ: Tầng 5, nhà A, số 1 đường Đức Thắng phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243 63275050

Email: contact@vohun.org

© 2021 Copyright by vohun.org. All rights reserved.
Đang online:  33   Tổng truy cập: 318,871