News

Khung đối tác Một Sức Khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người

Tại Việt Nam, đại dịch COVID_19 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế. Đại dịch COVID_19 đã chứng minh những dự đoán về thách thức thế giới hiện đại và đang phải đương đầu với nguy cơ xuất hiện và lan truyền các bệnh truyền nhiễm mới nổi hoặc tái nổi ở người, vật nuôi và động vật hoang dã. Những bệnh này xuất phát từ mối tương tác con người – động vật – hệ sinh thái và có khả năng gây hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người, sinh kế, sự phát triển kinh tế và nhiều vấn đề khác.
Tiếp cận MSK là sự gắn bó chặt chẽ giữa sức khỏe con người, sức khỏe động vật và sức khỏe của hệ sinh thái. Theo đó, tiếp cận MSK để ứng phó với sự đe dọa của bệnh truyền nhiễm trong mối tương tác con người – động vật – hệ sinh thái là sự phối hợp giữa các Bộ, Ban, Ngành và các lĩnh vực khác nhau.
Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ NNPTNT, Bộ Tài Nguyên và Môi trường cùng với Bộ Y tế đã tổ chức lễ ký kết vào Thỏa thuận khung Đối tác Một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu chính của thỏa thuận khung đối tác là giảm thiểu nguy cơ lan truyền các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm từ động vật và môi trường sang người.
Khung đối tác #Một_Sức_Khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người được đưa ra nhằm tăng cường tính bền vững của các đối tác MSK, góp phần hỗ trợ thực hiện cam kết của Việt Nam trong chương trình Nghị sự an ninh y tế toàn cầu (GHSA) đến năm 2024, và Chương trình Nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030. Đối tác MSK sẽ tổ chức diễn đàn MSK thường niên với sự tham gia của các thành viên và do Chủ tịch đối tác chủ trì.
Mạng lưới VOHUN – một trong 31 đối tác MSK, là đơn vị tập hợp được các chuyên gia về sức khỏe con người, động vật và môi trường nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ MSK hiện tại, cùng với việc xây dựng một nguồn nhân lực MSK trong tương lai.
Nhân dịp này, các đối tác lâu năm và tích cực của Đối tác Một sức khỏe về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người bao gồm Giám đốc quốc gia, đại diện của EU, ADB, WHO, UNICEF, FAO, JICA, KOICA… đã đưa ra kế hoạch, hoạt động về Một sức khỏe tại Việt Nam.
Các đối tác khẳng định sự ủng hộ, đồng hành và cam kết cao nhằm hỗ trợ và thực hiện mục tiêu trong Thỏa thuận Khung đối tác: “Giảm thiểu nguy cơ lan truyền các tác nhân gây bệnh từ động vật và môi trường sang người và kháng kháng sinh thông qua tăng cường phối hợp đa ngành sử dụng phương pháp tiếp cận Một sức khỏe”.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *