News

Mạng lưới an toàn thực phẩm

Khảo sát của Mạng lưới an toàn thực phẩm (FSN) về ưu tiên nghiên cứu các vấn đề sức khỏe động vật trong thức ăn

Mạng lưới an toàn thực phẩm (FSN) đang tìm kiếm dữ liệu đầu vào về ưu tiên nghiên cứu về các vấn đề sức khỏe động vật trong Thức ăn cho các quốc gia mục tiêu trong tương lai. Vui lòng chia sẻ quan điểm của bạn bằng cách hoàn thành khảo sát này theo đường link:
https://www.surveymonkey.com/r/BRGNFSZ
vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 3. Cuộc khảo sát dành cho bất kỳ ai có kinh nghiệm hoặc ý kiến để chia sẻ và sẽ ẩn danh.

FSN là một thỏa thuận giữa các cơ quan giữa USAID, USDA và FDA tập trung vào việc tăng cường năng lực của các hệ thống vệ sinh và kiểm dịch thực vật (SPS) ở các nước tập trung bằng cách nhằm vào một loạt các biện pháp an toàn thực phẩm, bao gồm cả các biện pháp tuân thủ theo khoa học và quốc tế tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *