News

Dự án “Học vấn Y tế COVID-19”

Dự án “Học vấn Y tế COVID-19” (COVID-19 Health Literacy Project) khởi sướng bởi Pooja Chandrashekar, 1 sinh viên y năm thứ nhất đang theo học tại Trường Đại học Y khoa Harvard. Dự án này đã truyền cảm hứng tới hơn 150 sinh viên y khoa đại diện cho 35 tổ chức và 34 ngôn ngữ. Với nỗ lực giúp bệnh nhân trong cộng đồng dễ bị tổn thương nhận biết được khi nào và làm cách nào để có thể tìm kiếm sự chăm sóc sức khỏe, nhóm sinh viên đã bắt đầu tìm kiếm và dịch các thông tin liên quan đến COVID-19 sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tất cả các tài liệu của nhóm đã được kiểm duyệt cẩn thận bởi các giảng viên tại trường Đại học Y khoa Harvard. 

Hãy đọc và chia sẻ tài liệu này để mọi người có thể tự bảo vệ bản thân nhé. 

Link tài liệu gốc: Health Literacy COVID_19

Link tài liệu tiếng Việt: Học vấn Y tế COVID_19

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *