News

Bảo vệ động vật hoang dã và Một sức khỏe

Bảo tồn động vật hoang dã là việc thực hành bảo vệ các loài động vật hoang dã và môi trường sống của chúng. Mục tiêu của bảo tồn động vật hoang dã là để đảm bảo rằng giới tự nhiên sẽ được bảo vệ để che chở cho các thế hệ tương lai và giúp loài người nhận ra tầm quan trọng của động vật hoang dã và môi trường hoang dã đối với con người và các loài khác nhau trên hành tinh này.

Tiếp cận Một sức khỏe khẳng định rằng con người, động vật nuôi và động vật hoang dã cùng chia sẻ hành tinh trái đất, cùng chia sẻ các hệ sinh thái và cùng chung những đe dọa sức khỏe. Những đe dọa sức khỏe không chỉ là các bệnh truyền nhiễm mà còn bao hàm nhiều yếu tôc khác như chất lượng của nước và của không khí, các hệ quả do chất độc, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và dinh dưỡng.

Cho đến nay, các bệnh truyền lây vẫn được coi là chủ đề chính trong các chương trình Một sức khỏe. Người chăm sóc sức khỏe cho động vật, cho con người và cho môi trường đối mặt với những thách thức chưa từng có liên quan đến các yếu tố gây bệnh nguy hiểm, suy giảm

đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và dân số tăng nhanh dẫn đến thu hẹp nơi cư ngụ của các động vật hoang dã làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Hơn nữa, sự di chuyển của con người là điều kiện cho các yếu tố gây bệnh lan truyền khắp thế giới và những bệnh của người và của vật nuôi có thể xâm nhập quần thể của động vật hoang dã. Tất nhiên, động vật hoang dã thường là nạn nhân của những diễn biến này nhưng có khi lại được “xem như” nguồn gốc hoặc véc-tơ làm lây nhiễm khi bệnh lây lan trong quần thể động vật hoang dã và đe dọa động vật nuôi và con người.

Các vườn thú, các khu bảo tồn, các trang trại động vật hoang dã và các hộ gia đình nuôi động vật hoang dã (và coi như động vật cảnh) đã đưa con người và động vật hoang dã lại gần nhau trong các khu vực tự nhiên, các thành phố ở mọi mức độ đô thị hóa khác nhau. Sự gần gũi này dẫn đến những mối tác động qua lại mang tính tiêu cực trên góc độ quản lý dịch bệnh, hay nói cách khác, có thể tạo cơ hội cho các bệnh lây lan. Chính vì vậy, các hệ thống kép Một sức khỏe nên được áp dụng trong quản lý dịch bệnh động vật hoang dã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *