News

Chương trình Thạc sỹ Y Tế Công Cộng Quốc Tế

Đăng ký trước 31 tháng 5 năm 2019

Viện Y học Dự phòng và Y tế Công cộng (lpMpH) – Trường Đại học Y Hà Nội mời các ứng viên đủ điều kiện và quan tâm để đăng ký chương trình Thạc sĩ Y tế Công Cộng toàn thời gian năm học 2019 – 2020, bắt đầu vào tháng 9 năm 2019.
Chương trình bao gồm ba chuyên về 1) Một Sức khỏe và Y tế Công Cộng nói chung, 2) Kinh tế y tế và 3) Sức khỏe sinh sản với học bổng hạn chế và
hỗ trợ tài chính cho các ứng viên theo đuổi các công bố nghiên cứu.
Giảng viên của chương trình này là các thành viên Đại học Y Hà Nội và quốc tế
và chuyên gia. Các giảng viên đã được đào tạo tại các trường đại học uy tín ở Mỹ, Úc, Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và các quốc gia khác, có kiến ​​thức sâu sắc và
hiểu biết về sức khỏe cộng đồng, nghiên cứu và thực hành y tế dự phòng trên
phạm vi toàn cầu. Nội dung chi tiết trong đơn đăng ký trong file đính kèm.

# File Date added File size Downloads
1 pdf IMPH annoucement 2019 20/03/2019 17:14 1.018 KB 671
2 doc iMPH Application form_2019 20/03/2019 17:14 63 KB 696

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *