News

Các đối tác Một sức khỏe tại Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác trong chuyến thăm nghiên cứu thực địa tại Thái Nguyên

10 đối tác Một Sức khỏe và các bên liên quan tại Việt Nam đã đồng ý tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực Một Sức khỏe với mục tiêu đẩy mạnh việc đưa các bằng chứng nghiên cứu Một Sức khỏe thành các can thiệp thực tế và hỗ trợ cho công tác hoạch định chính sách.

Tháng 11/2018, Trường Đại học Y tế Công cộng (HUPH), Mạng lưới các trường Đại học Một Sức khỏe Việt Nam (VOHUN), Chi cục Chăn nuôi, Thú y, và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Thái Nguyên (CDC), Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên (TUMP), Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (TUAF) và Viện nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) đã ký một bản thỏa thuận hợp tác nghiên cứu Một sức khỏe. Theo bản thỏa thuận này, các tổ chức này sẽ tăng cường phối hợp nghiên cứu Một sức khỏe trên đia bàn tỉnh Thái Nguyên.

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2020, đại diện của các bên tham gia ký thỏa thuận đã họp để đánh giá tiến độ và kết quả đạt được từ việc ký thỏa thuận nghiên cứu nói trên. Các đại biểu cũng thảo luận về cách thức tăng cường nghiên cứu tại thực địa, trong đó bao gồm hoạt động thử nghiệm sử dụng men probiotic giúp giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn, và thí điểm một số mô hình Một sức khỏe khác.

Tại buổi làm việc, ông Lê Đắc Vinh, Giám đốc Chi cục Chăn nuôi, Thú y, và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên và ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc CDC Thái Nguyên đã chia sẻ về các dự án Một sức khỏe mà hiện các đơn vị đang triển khai trên địa bàn tỉnh, bao gồm dự án kiểm soát bệnh dại, giảm thiểu sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi gia cầm, tăng cường giám sát kháng kháng sinh, cải thiện an toàn thực phẩm tại các lò giết mổ và quản lý các bệnh truyền nhiễm ở cấp xã.

Bà Nguyễn Thị Tố Uyên, đại diện TUMP cho biết việc tăng cường nghiên cứu Một sức khỏe trong nước sẽ giúp tạo ra nhiều bằng chứng hơn nữa cho các quá trình hoạch định chính sách. Hiện tại, cách tiếp cận Một sức khỏe đã được tích hợp vào chương trình đào tạo của TUMP và TUAF. Bà nhấn mạnh, khi thiết kế chương trình đào tạo, các trường đại học cần chú ý đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng như CDC. Sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các đối tác sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa các trường đại học và các đơn vị sử dụng lao động trong lĩnh vực thú y và y tế. Tại cuộc họp, các đối tác cũng nhất trí một số hoạt động ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, bao gồm các bệnh lây truyền từ động vật sang người, an toàn thực phẩm và kháng kháng sinh.

Từ khi ký bản thỏa thuận hợp tác cho đến nay, ILRI cùng các đối tác đã thực hiện được một số nghiên cứu quan trọng, bao gồm một nghiên cứu (từ năm 2016 đến năm 2019) tại huyện Phú Bình nhằm đánh giá cách thức đưa ra các quyết định về việc sử dụng và quản lý thuốc thú y của nông dân và mạng lưới thú y cấp cơ sở. Một nghiên cứu khác đã được triển khai làm rõ những thách thức trong việc điều tra tình trạng kháng thuốc ở Việt Nam, được thực hiện tại Hà Nội và Thái Nguyên nhằm tìm hiểu sự sẵn sàng và khả năng của các bên trong ngành thú y và y tế, áp dụng cách tiếp cận Một sức khỏe. Gần đây, một nghiên cứu dinh dưỡng do ILRI và TUAF điều phối, được thực hiện giai đoạn 2019-2020, đã so sánh dữ liệu về đa dạng chế độ ăn uống từ các hộ gia đình trong khoảng thời gian 12 tháng.

Ngoài ra, từ tháng 7/2020, ILRI bắt đầu hỗ trợ nâng cao năng lực cho một giảng viên của trường TUAF để thực hiện một nghiên cứu Một sức khỏe theo học bổng của Mạng lưới các trường đại học Một sức khỏe Đông Nam Á (SEAOHUN). Đây cũng là một trong những hợp phần quan trọng của thỏa thuận hợp tác, giúp xây dựng năng lực Một Sức khỏe cho các đối tác cấp tỉnh.

Tại buổi họp, các đại biểu cũng thảo luận về cách thức mà ILRI và VOHUN có thể hỗ trợ các đối tác Một Sức khỏe tại tỉnh Thái Nguyên trong việc phát triển các sản phẩm truyền thông nhằm phổ biến tốt hơn kết quả đầu ra của các dự án, cũng như thúc đẩy việc áp dụng cách tiếp cận Một Sức khỏe trên địa bàn tỉnh. Các đối tác cũng thảo luận một hợp tác tiềm năng trong việc thử nghiệm sử dụng men probiotic giúp giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn. Đây là một hoạt động thuộc dự án ‘Tiếp cận dựa vào thị trường giúp cải thiện an toàn thịt lợn ở Việt Nam’, được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR), và do ILRI điều phối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *