News

CUỘC THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM

Đã bao giờ bạn lấn cấn về các thông điệp gửi đi truyền thông cho cộng đồng chưa được rõ ràng, dễ hiểu chưa?
 
Đã bao giờ bạn ấp ủ muốn đưa tới 1 sản phẩm truyền thông của chính mình tới người dân chưa?
 
Cơ hội cho các bạn sinh viên đây rồi
 
📣📣📣𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈 𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐓 𝐊𝐄̂́ 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐓𝐑𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐁𝐄̣̂𝐍𝐇 𝐂𝐔́𝐌 𝐆𝐈𝐀 𝐂𝐀̂̀𝐌 🤟🤟🤟
 
𝟭/ 𝗠𝘂̣𝗰 đ𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝘂𝗼̣̂𝗰 𝘁𝗵𝗶:
– Khuyến khích sinh viên tự tìm hiểu, học tập kiến thức về các bệnh cúm gia cầm truyền lây giữa động vật và người ;
– Tạo sân chơi bổ ích cho các cá nhân, nhóm các bạn sinh viên trong mạng lưới thiết kế các sản phẩm truyền thông đa dạng;
– Truyền thông về bệnh và phòng chống các bệnh cúm gia cầm truyền lây giữa động vật và người đến đông đảo sinh viên, người sử dụng mạng xã hội.
 
𝟮/ 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻: Từ ngày 26/08 đến hết ngày 29/09/2020
 
𝟯/ Đ𝗼̂́𝗶 𝘁𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗴𝗶𝗮
– Toàn bộ sinh viên thuộc 20 trường trong Mạng lưới VOHUN đều có thể đăng kí tham gia (bao gồm cả sinh viên trong và ngoài CLB Một sức khỏe)
– Có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm
 
𝟰/ 𝗡𝗼̣̂𝗶 𝗱𝘂𝗻𝗴 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗺 𝘁𝗿𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴
𝑎. 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑖́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 01 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦:
– Thông điệp truyền thông (bắt buộc)
– Bệnh và nguyên nhân gây bệnh
– Triệu chứng, biểu hiện của bệnh
– Cách điều trị, phòng chống
 
𝑏. 𝐻𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 (𝑔𝑜̛̣𝑖 𝑦́)
– Flyer
– Tranh cổ động
– Bài phát thanh trên loa xã, phường
– Poster‼️‼️‼️
– Video, clip ngắn (không quá 5 phút)
– Hoạt hình ngắn (không quá 5 phút)
– Và các hình thức sáng tạo khác
 
‼️‼️‼️𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́: 𝐊𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐮́ 𝐲́:
– 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐫𝐨̃ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚𝐧 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐨́ 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 đ𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞, 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐚𝐢 (𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐫𝐨̃ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐤𝐡𝐢 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐕𝐏)
– 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐨́ đ𝐮̉ 𝟎𝟑 𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐋𝐈𝐍𝐊: https://www.dropbox.com/sh/srrvx7vkafzwrzs/AABtdR9UihzCl-Dod8xqFcSra?dl=0
 
𝟱/ 𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗱𝘂̛̣ 𝘁𝗵𝗶:
Sau khi văn phòng phát động cuộc thi, cá nhân sinh viên,/ nhóm sinh viên sẽ gửi sản phẩm truyền thông (bản gốc, chất lượng cao) về địa chỉ email của văn phòng [email protected] theo hướng dẫn sau:
𝑎. 𝐶ℎ𝑢̉ đ𝑒̂̀ 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙: DIGITAL CONTEST_Họ và tên
𝑏. 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 đ𝑢̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑠𝑎𝑢:
 Tên tác phẩm/ sản phẩm
 Tác giả: họ và tên sinh viên, nhóm sinh viên
 Trường:
 SĐT:
 Truyền thông cho đối tượng nào
 File đính kèm
Các sản phầm này sẽ được văn phòng đưa lên Fanpage, website và youtube (đối với sản phẩm video) của Mạng lưới đồng thời gửi đến Ban giám khảo chấm điểm.
 
𝟲/ 𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 đ𝗮́𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮́ 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘀𝗮𝘂:
– Fanpage (30% số điểm)
• 1 lượt like/yêu thích/tương tác của sản phẩm được tính 1 điểm.
• 1 lượt share : 2 điểm. Share công khai, đảm bảo gắn các hashtag sau: #VOHUN #DIGITALCONTEST
– Ban giám khảo (70% số điểm)
 
𝟳/ 𝗧𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝗵𝗶́ 𝗰𝗵𝗮̂́𝗺 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺
• Nội dung thông tin chính xác và đầy đủ
• Ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp với đối tượng đích
• Thiết kế ấn tượng, đẹp, thu hút
• Hình thức sản phẩm sáng tạo
 
𝟴. 𝗚𝗶𝗮̉𝗶 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴
Ban tổ chức sẽ có các giải thưởng cho tác phẩm xuất sắc như sau:
– 01 giải nhất
– 02 giải nhì
– 03 giải ba
 
𝐌𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐚̆́𝐜 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐌𝐫𝐬. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐁𝐢́𝐜𝐡 𝐓𝐡𝐚̉𝐨 – 𝟎𝟗𝟕𝟓𝟐𝟕𝟕𝟐𝟔𝟗
#VOHUN #DIGITALCONTEST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *