Giới thiệu VOHUN Giới thiệu VOHUN

Mạng lưới một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (VOHUN) được thành lập ngày 22/11/2012 với sự hỗ trợ bởi USAID/RESPOND, với sự tham gia của 17 Trường và Khoa đào tạo về Y tế, Sức khỏe công cộng, Thú y và Điều dưỡng với nhau để thúc đẩy và phát triển một cách mạnh mẽ cho khái niệm "Một sức khỏe" tại Việt Nam. Ba trường Đại học chủ chốt là Trường Đại học Y tế công cộng (HSPH), Đại học Y Hà Nội (HMU), và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA), đã được lựa chọn ban đầu là nòng cốt dựa trên lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu của mình về các chuyên ngành quan trọng đối với cách tiếp cận Một Sức khỏe. Sau khi mạng lưới một sức khỏe được thành lập, với sự trợ giúp của USAID/RESPOND, VOHUN bắt đầu các hoạt động để thúc đẩy và phổ biến các kết quả và lợi ích của mạng lưới rộng rãi hơn nhằm ứng phó với các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái xuất hiện, cũng như bệnh truyền lây từ động vật sang người.

Thành viên Thành viên

Hội thảo Hội thảo

12
thg 8
2016

Field Training On Rabies Outbreak

Địa điểm: Malaysia

Từ: 16th August 2016

Đến 18th August 2016

06
thg 9
2016

Hội Nghị Khoa Học Thú Y Châu Á Lần thứ 19

Địa điểm: Ho Chi Minh City

Từ: 

Đến 

25
thg 5
2016

Training of Trainers course on One Health competencies

Địa điểm: Vinh, Nghệ An

Từ: 

Đến 

Tài nguyên Tài nguyên