Hội thảo Hội thảo

Quay lại

Xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục cho cán bộ thực địa Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam

Địa điểm Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Ngày băt đầu 11/thg 6/2016
Ngày kết thúc 12/thg 6/2016
Giờ bắt đầu
Giờ kết thúc
Nội dung tóm tắt
File đính kèm
Download File đính kèm

Thành viên Thành viên

Hội thảo Hội thảo

12
thg 8
2016

Field Training On Rabies Outbreak

Địa điểm: Malaysia

Từ: 16th August 2016

Đến 18th August 2016

06
thg 9
2016

Hội Nghị Khoa Học Thú Y Châu Á Lần thứ 19

Địa điểm: Ho Chi Minh City

Từ: 

Đến 

25
thg 5
2016

Training of Trainers course on One Health competencies

Địa điểm: Vinh, Nghệ An

Từ: 

Đến 

Tài nguyên Tài nguyên