Tin tức Tin tức

Quay lại

Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về Một sức khỏe và hội nghi lần thứ 6 Hiệp hội quốc tế Sinh thái và sức khỏe tai thành phố Melbourne, Úc.

Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về Một sức khỏe và hội nghi lần thứ 6 Hiệp hội quốc tế Sinh thái và sức khỏe đã được tổ chức thành công tại thành phố Melbourne, Úc từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 12 năm 2016. Đây là lần đầu tiên hai khái niệm Một sức khỏe và Sức khỏe sinh thái được đưa chung chủ đề của một hội nghị quốc tế. Hội nghị thu hút hơn 1000 người tham dự từ 86 nước làm việc trong lĩnh vực sức khỏe con người, động vật, môi trường và sức khỏe sinh thái.

Trong hơn 4 ngày diễn ra hội nghị, đã có 9 phiên hội thảo diễn ra với hơn 200 bài trình vày và 700 poster với các chủ đề như sau:

  • Cách tiếp cận Một sức khỏe và sức khỏe sinh thái đang góp phần vào việc đáp ứng một cách hiệu quả hơn đối với các thách thức của sức khỏe toàn cầu;
  • Chia sẻ các kết quả nghiên cứu về chiến lược, phương pháp và công cụ để hiểu và giảm thiểu các rủi ro về sức khỏe toàn cầu. Các lĩnh vực trọng tâm là: hợp tác liên ngành giữa sức khỏe con người, sức khỏe động vật và hệ sinh thái và sự phát triển của phương pháp tiếp cận tích hợp cho sức khỏe trong bối cảnh của hệ thống xã hội – sinh thái;
  • Trình bày các ví dụ thực tế về cách tích hợp các bằng chứng nghiên cứu, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm của cộng đồng được bảo vệ và thúc đẩy y tế công cộng, sức khỏe động vật và sức khỏe hệ sinh thái, phát triển xã hội và kinh tế;
  • Tạo nên nền tảng cho đối thoại liên tục và hành động hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các học viên giữa các cộng đồng Một sức khỏe và sức khỏe sinh thái toàn cầu;
  • Cho phép sự tham gia của nhiều đại biểu đến từ nhiều quốc gia khác nhau. 

Hội nghị có sự tham dự của rất nhiều đại biểu đến từ Đông Nam Á nói chung và Việt Nam, trong đó có ba đại diện của VOHUN: TS. Phạm Đức Phúc, ThS. Nguyễn Thị Bích Thảo và ThS. Lưu Quốc Toản

Bạn có thể download tài liệu tại đây:

http://vohun.org/documents/10181/38790/Thao_Poster_OHtrainingneed.pdf/9d3a447d-70f0-49a0-8fc2-be7614c89678

http://vohun.org/documents/10181/38790/Toan_Poster_FBLI.pdf/62e09602-8485-4e3c-9356-124e821fd8d4

http://vohun.org/documents/10181/38790/Phuc_Poster_OH+Curriculum.pdf/fa5cba5e-f50f-4fbe-a7b6-b77387e9f8ed

Tóm tắt về sự tham dự của đại diện Việt Nam tại hội nghị vui lòng click vào  here


Thành viên Thành viên

Hội thảo Hội thảo

12
thg 8
2016

Field Training On Rabies Outbreak

Địa điểm: Malaysia

Từ: 16th August 2016

Đến 18th August 2016

06
thg 9
2016

Hội Nghị Khoa Học Thú Y Châu Á Lần thứ 19

Địa điểm: Ho Chi Minh City

Từ: 

Đến 

25
thg 5
2016

Training of Trainers course on One Health competencies

Địa điểm: Vinh, Nghệ An

Từ: 

Đến 

Tài nguyên Tài nguyên