Hội thảo Hội thảo

Quay lại

One health EcoHealth 2016

Địa điểm Melbourne, Australia
Ngày băt đầu 04/thg 12/2016
Ngày kết thúc 07/thg 12/2016
Giờ bắt đầu
Giờ kết thúc
Nội dung tóm tắt http://oheh2016.org/ 
File đính kèm
Download File đính kèm

Thành viên Thành viên

Hội thảo Hội thảo

12
thg 8
2016

Field Training On Rabies Outbreak

Địa điểm: Malaysia

Từ: 16th August 2016

Đến 18th August 2016

06
thg 9
2016

Hội Nghị Khoa Học Thú Y Châu Á Lần thứ 19

Địa điểm: Ho Chi Minh City

Từ: 

Đến 

25
thg 5
2016

Training of Trainers course on One Health competencies

Địa điểm: Vinh, Nghệ An

Từ: 

Đến 

Tài nguyên Tài nguyên