Hội thảo Hội thảo

Quay lại

Hội Nghị Khoa Học Thú Y Châu Á Lần thứ 19

Địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày băt đầu 06/thg 9/2016
Ngày kết thúc 09/thg 9/2016
Giờ bắt đầu
Giờ kết thúc
Nội dung tóm tắt
The 19th Federation of Asian Veterinary Associations will be held from 6th to 9th September, 2016 in Ho Chi Minh City, Vietnam. 
File đính kèm
Download File đính kèm

Thành viên Thành viên

Hội thảo Hội thảo

12
thg 8
2016

Field Training On Rabies Outbreak

Địa điểm: Malaysia

Từ: 16th August 2016

Đến 18th August 2016

06
thg 9
2016

Hội Nghị Khoa Học Thú Y Châu Á Lần thứ 19

Địa điểm: Ho Chi Minh City

Từ: 

Đến 

25
thg 5
2016

Training of Trainers course on One Health competencies

Địa điểm: Vinh, Nghệ An

Từ: 

Đến 

Tài nguyên Tài nguyên