Tin tức Tin tức

Quay lại

GIẢI THƯỞNG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI XUẤT SẮC TẠI VIỆT NAM 2016

Hưởng ứng lễ kỷ niệm lần thứ 10 "Ngày Thế giới Phòng chống bệnh dại"28/9/2016 hướng tới chủ đề "vắc xin – truyền thông – tiến tới loại trừ bệnh dại", Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trân trọng kính mời các tổ chức/đơn vị/cá nhân ứng cử viên giải thưởng cho "Hoạt động phòng chống bệnh dại xuất sắc". Giải thưởng ghi nhận trong năm 2016 ghi nhận các cá nhân và tổ chức có đóng góp đặc biệt giúp giảm tử vong do bệnh dại ở người và động vật trong cộng đồng trong khoảng thời gian 2013-2015. Những người chiến thắng sẽ được trình bày với giải tại Lễ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại quốc gia (được tổ chức vào ngày 23-24/9/2016 tại Nghệ An – Việt Nam). Những người chiến thắng cũng sẽ được mời để trình bày hoạt động đã thực hiện tại hội thảo kỹ thuật (được tổ chức vào ngày 23 tháng 9 năm 2016 , Nghệ An) .

 

Đối tượng tham dự giải: Các cá nhân hoặc tổ chức (trường học, trường đại học, các cơ quan phi chính phủ, các cơ quan chính quyền các cấp: thôn, xã, huyện, thành phố, tỉnh, khu vực tại Việt Nam. Ứng viên có thể được đề cử bởi những người khác hoặc các cơ quan tổ chức đang làm việc hoặc tự đề cử.

 

Hoạt động dự kiến trao giải

Bất kỳ loại hoạt động nào về bệnh dại có một trong các yếu tố sau: chiến dịch giáo dục bệnh dại cho học sinh, cộng đồng; trợ cấp vắc-xin dại chó cho người nghèo; Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm điều trị dự phòng; giải pháp tăng số lượng người tìm kiếm điều trị dự phòng sau phơi nhiễm, quản lý đàn chó, tranh đấu các nguồn lực để cải thiện hoạt động của bệnh dại ...

 

Thời hạn:

Nội dung tham dự được gửi qua email tới văn phòng chương trình khống chế và loại trừ bệnh dại – Bộ Y tế

Email: phongchongbenhdai@gmail.com

Thời hạn cuối cùng 5 giờ chiều ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

Tiêu chí đánh giá:

1) Sự hợp tác/phối hợp trong phòng chống bệnh dại: mô tả mức độ của sự hợp tác với các thành viên của cộng đồng, các cơ quan và / hoặc tổ chức khác.

2) Sự tham gia và tác động đến bệnh dại: mô tả số lượng và kiểu của các bên liên quan (bao gồm cả các tổ chức cộng đồng) đã tham gia vào hoạt động phòng chống bệnh dại này. Hơn nữa, mô tả cách mà hoạt động này đã tác động ảnh hưởng đến cộng đồng.

3) Những thách thức và cơ hội: mô tả những thách thức và cơ hội mà các ứng cử viên gặp phải và cách giải quyết những vấn đề này.

4) Tính độc đáo: mô tả sự sáng tạo kỹ thuật, sáng tạo âm thanh và độc đáo sử dụng bởi những nỗ lực của ứng viên theo hướng giảm gánh nặng bệnh dại và tham gia vào cộng đồng của họ.

 

Giải thưởng:

- Giải thưởng cho một cá nhân hoặc dự án

- Tài trợ 1 chuyến Du lịch, chỗ ở, và công tác phí tham dự lễ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại ở Nghệ An

- Trình bày các dự án chiến thắng tại hội thảo khoa học về bệnh dại

- Thông cáo báo chí nhận giải thưởng

- Giải thưởng (phi tiền tệ)  từ các tổ chức quốc tế

 

Đánh giá: Hội đồng tuyển chọn giải thưởng sẽ chọn tối đa ba người/dự án chiến thắng. Hội đồng tuyển chọn cũng có quyền bổ sung giải thưởng hoặc không trao bất kỳ giải thưởng nào khi không có người chiến thắng.

Tài liệu: 

http://vohun.org/documents/10181/25458/Gi%E1%BA%A3i+th%C6%B0%E1%BB%9Fng+Ho%E1%BA%A1t+%C4%91%E1%BB%99ng+D%E1%BA%A1i+xu%E1%BA%A5t+s%E1%BA%AFc+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam+n%C4%83m+2016/157ef817-f25a-4bd2-86dc-da50cc377b14


Thành viên Thành viên

Hội thảo Hội thảo

12
thg 8
2016

Field Training On Rabies Outbreak

Địa điểm: Malaysia

Từ: 16th August 2016

Đến 18th August 2016

06
thg 9
2016

Hội Nghị Khoa Học Thú Y Châu Á Lần thứ 19

Địa điểm: Ho Chi Minh City

Từ: 

Đến 

25
thg 5
2016

Training of Trainers course on One Health competencies

Địa điểm: Vinh, Nghệ An

Từ: 

Đến 

Tài nguyên Tài nguyên