Tin tức Tin tức

Quay lại

Chương trình giảng dạy Quản lý Rủi ro sinh học

Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia phối hợp cùng Cơ quan giảm thiểu mối nguy hại quốc phòng Mỹ tổ chức khóa học với chủ đề Phát triển chương trình Giảng dạy Quản lý rủi ro sinh học chủ yếu nhắm tới các giảng viên Y tế và thú y trong Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam thuộc lĩnh vực khoa học sinh học: Sinh học phân tử/ di truyền học; Miễn dịch học; Tế bào/sinh học phát triển; Vi sinh; Y tế công cộng/dịch tễ học.

Khóa học tập trung vào nội dung Quản lý rủi ro sinh học về khái niệm cũng như đánh giá rủi ro, giảm thiểu và hệ thống giám sát AMP. Qua khóa học, giảng viên đến từ Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia đưa ra các khái niệm được tích hợp về an toàn sinh học phòng thí nghiệm (phòng ngừa gây hại vô tình, không cố ý) và an ninh sinh học phòng thí nghiệm (bảo vệ các tài sản có giá trị trong phòng thí nghiệm khỏi gây hại cố ý)

Khóa học thu hút hơn 20 học viên từ các trường thành viên thuộc Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam. Sau khi tham gia khóa học, học viên không chỉ được tiếp nhận thêm kiến thức về Quản lý rủi ro sinh học mà còn được bổ sung thêm kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy cho sinh viên tại các trường Đại học – đặc biệt là các sinh viên thuộc chuyên ngành kỹ thuật, phòng thí nghiệm Y học, Y tế công cộng. 

 


Thành viên Thành viên

Hội thảo Hội thảo

12
thg 8
2016

Field Training On Rabies Outbreak

Địa điểm: Malaysia

Từ: 16th August 2016

Đến 18th August 2016

06
thg 9
2016

Hội Nghị Khoa Học Thú Y Châu Á Lần thứ 19

Địa điểm: Ho Chi Minh City

Từ: 

Đến 

25
thg 5
2016

Training of Trainers course on One Health competencies

Địa điểm: Vinh, Nghệ An

Từ: 

Đến 

Tài nguyên Tài nguyên