Sách

# File Date added File size Downloads
1 doc Abstract+Submission+Guideline_GHI2015. 14/03/2019 10:12 19 KB 68
2 pdf Announcement MPH 14/03/2019 10:12 2 MB 87
3 pdf Ban tin so 2-2016 ENG 14/03/2019 10:12 1 MB 65
4 pdf EIO Factsheet_FINAL 14/03/2019 10:12 6 MB 119
5 pdf Factsheet A4_13-05 14/03/2019 10:12 261 KB 65
6 pdf FAO newsletter_EN 14/03/2019 10:12 931 KB 88
7 pdf FAO newsletter_VN 14/03/2019 10:12 929 KB 182
8 pdf NTDASIA2014-final Program 14/03/2019 10:12 933 KB 62
9 pdf Summary of Vietnam group contribution and reflection 14/03/2019 10:12 2 MB 75
# File Date added File size Downloads
1 doc Abstract+Submission+Guideline_GHI2015. 18/03/2019 11:24 19 KB 72
2 pdf Announcement MPH 18/03/2019 11:24 2 MB 78
3 pdf Ban tin so 2-2016 ENG 18/03/2019 11:24 1 MB 62
4 pdf EIO Factsheet_FINAL 18/03/2019 11:24 6 MB 155
5 pdf Factsheet A4_13-05 18/03/2019 11:24 261 KB 136
6 pdf FAO newsletter_EN 18/03/2019 11:24 931 KB 88
7 pdf FAO newsletter_VN 18/03/2019 11:24 929 KB 172
8 pdf NTDASIA2014-final Program 18/03/2019 11:24 933 KB 383
9 pdf Summary of Vietnam group contribution and reflection 18/03/2019 11:24 2 MB 59

[metaslider id=618]

image2-2

Image 1 of 6

[Best_Wordpress_Gallery id=”3″ gal_title=”All images”]

# File Date added File size Downloads
1 pdf VOHUN_Newsletter_Quarter3.2016 14/03/2019 10:13 758 KB 112
2 pdf VOHUN_Newsletter_Quarter2.2016 14/03/2019 10:13 1 MB 93
3 pdf VOHUN newsletter Quarter III 2016 14/03/2019 10:13 758 KB 66
4 pdf VOHUN_Newsletter_Quarter1.2016 14/03/2019 10:13 1 MB 98
5 pdf VOHUN Newsletter Quarter I 2016 14/03/2019 10:13 1 MB 102
6 pdf VOHUN newsletter No 2_3 2013 EN 14/03/2019 10:13 649 KB 93
7 pdf VOHUN newsletter No4_2014_EN 14/03/2019 10:13 14 MB 123
8 pdf VOHUN newsletter No 1,2,3 2014_VN 14/03/2019 10:13 1.017 KB 63
9 pdf VOHUN newsletter No 1 June 2013 VN 14/03/2019 10:13 398 KB 82
10 pdf VOHUN newsletter No 1,2,3 2014 EN 14/03/2019 10:13 976 KB 68
11 pdf VOHUN newsletter No 1 June 2013 EN 14/03/2019 10:13 397 KB 78
12 pdf VOHUN newsletter No 1 2012 EN 14/03/2019 10:13 4 MB 88
13 pdf VOHUN newsletter No 1 2012VN 14/03/2019 10:13 4 MB 73
14 pdf Newsletter Quarter IV 2015 14/03/2019 10:13 773 KB 100

The South East Asia One Health University Network (SEAOHUN) has been initiated by the RESPOND project within the EPT program of the USAID. A first meeting was held in Bangkok from 24-26 May 2011 where 16 faculties of public health, medicine and veterinary medicine in four countries Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam. An agreement was reached among the Southeast Asian faculty to establish a One Health University Network with their commitment. It was also proposed to have such a network, but at national level in each participating country

In Vietnam, the discussion at a first meeting among Vietnamese focal group member (2 June 2011) and a second one between focal group members and USAID/Vietnam but also RESPOND team from Bangkok (29 June 2011) showed that a Vietnam One Health University Network (VOHUNet) can be established in this in this perspective. The purpose of the network is to promote the One Health approach for training and research at universities in Vietnam. To fulfill this purpose, a large participation from key universities dealing with One Health is needed with support of stakeholders from ministries and civil societies.

On 22 November 2011, in Nha Trang city, Khanh Hoa province, the Hanoi School of Public Health, Hanoi Medical University, and Hanoi University of Agriculture, with support from EPT/RESPOND, organized the first national workshop of the Vietnam One Health University Network (VOHUN). The workshop participants agreed that the establishment of VOHUN was necessary, and VOHUN will be a forum for academic staff and managers in the field of human and animal health. Prof. Le Vu Anh, Dean of Hanoi School of Public Health, announced the establishment of VOHUN, in which there are 16 participating medical, public health, veterinary, and nursing universities. Three focal institutions are Hanoi School of Public Health (HSPH), Hanoi Medical University (HMU), and Faculty of Veterinary Medicine, Hanoi University of Agriculture (HUA). To coordinate this network, HSPH will host and run a coordinating office of VOHUNet with the strong commitment of support from other core university members (HMU and HUA). VOHUN calls for the participation of universities, research institutions, policy-making agencies, and international organizations to participate towards the ultimate One Health for humans, animals, and the environment.

Mạng lưới Một sức khỏe các Trường Đại học Việt Nam (VOHUN) gồm 17 Khoa/Trường Đại học Việt Nam đào tạo các chuyên ngành Y, Y tế công cộng và Thú y. Văn phòng điều phối VOHUN đặt tại 138, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội gồm các cán bộ chuyên trách tại Văn phòng và các cán bộ chuyên trách tại các trường Điều phối chính gồm trường Đại học Y tế công cộng (HSPH), Đại học Y Hà Nội (HMU), và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA). Một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của VOHUN là truyền thông về Một sức khỏe và kết nối các đối tác đã và đang thực hiện Một sức khỏe tại Việt Nam.

Các hoạt động truyền thông của VOHUN được thực hiện thông qua 2 kênh công cụ gồm: Bản tin Một sức khỏe và trang web của VOHUN (tại địa chỉ http://vohun.org) bằng hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Bản tin Một sức khỏe là tổng hợp ngắn gọn những hoạt động của VOHUN trong và ngoài nước. Những tin tức bao gồm hoạt động nghiên cứu, đào tạo, truyền thông về Một sức khỏe của VOHUN hoặc các đối tác của VOHUN. Số đầu tiên Bản tin Một sức khỏe phát hành quý I năm 2012, sau đó duy trì ra mắt định kỳ hàng quý. Bản tin có thể theo dõi qua địa chỉ http://vohun.org/ban-tin.

Website VOHUN được thiết lập bước đầu nhằm: i) Giới thiệu chức năng, tầm nhìn, nhiệm vụ và mục tiêu của VOHUN đến các cơ quan Chính phủ, các đối tác và các bên liên quan khác trong lĩnh vực Một sức khỏe; ii) Là công cụ giúp các thành viên VOHUN cập nhật và chia sẻ thông tin hoạt động; iii) Góp phần truyền thông khái niệm Một sức khỏe và cách tiếp cận Một sức khỏe đến cộng đồng. Tất cả thông tin về Một sức khỏe tại Việt Nam và Mạng lưới Một sức khỏe các trường đại học bao gồm các hoạt động, hội thảo, đào tạo, tin tức, lập kế hoạch chiến lược, các bài trình bày và tài liệu của hội thảo, khóa học sẽ được cập nhật liên tục lên website.

Nhằm mở rộng kết nối VOHUN với các đối tác trong nước và quốc tế, chúng tôi mong muốn nhận được sự chia sẻ thông tin từ tất cả các đối tác, cơ quan, tổ chức về hoạt động Một sức khỏe; mong muốn xây dựng VOHUN thực sự là một diễn đàn khoa học, nơi các nhà khoa học, các chuyên gia về nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề và nhiều đơn vị cùng nhau trao đổi các thông tin, chủ đề về Một sức khỏe. Mọi thông tin về các hoạt động liên quan tới Một sức khỏe, vui lòng gửi về địa chỉ Văn phòng điều phối VOHUN, email: contact@vohun.org. Các thông tin này sẽ được chọn lọc, tổng hợp đưa lên website và bản tin những số tiếp theo.

Một sức khỏe là gì?

Một sức khỏe là một khái niệm rộng, phản ánh bất kì mối quan hệ nào giữa sức khỏe con người, động vật và môi trường. Từ góc độ y tế công cộng, mục tiêu cuối cùng của Một sức khỏe (MSK) là làm thế nào để có MSK con người tốt nhất. Hay nói cách khác, sức khỏe con người được coi là trung tâm và được đặt trong mối quan hệ với sức khỏe động vật và môi trường. Dưới góc độ của Thú y thì lĩnh vực Thú y cộng đồng được coi là những đóng góp của Thú y cho Y tế công cộng trong cách tiếp cận Một sức khỏe.​

Một sức khỏe được hiểu là những cố gắng trong sự phối hợp đa ngành ở cấp độ toàn cầu, quốc gia và khu vực để đạt được một sức khỏe tối ưu cho con người, động vật và môi trường (FAO, OIE et al. 2008)

Một sức khỏe được hiểu là sự dự phòng các bệnh lây truyền từ động vật sang người bằng việc kiểm soát sự lây nhiễm và bệnh ở các quần thể động vật trong hệ sinh thái (Anonymous 2011).

Các Năng lực cốt lõi Một sức khỏe

Năng lực là sự phối kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và khả năng cốt yếu của mỗi chuyên gia nhằm thực hiện công việc hiệu quả.

Năng lực Một sức khỏe là sự phối kết hợp giữa kiến thức Một sức khỏe, các kỹ năng và khả năng của mỗi thành viên trong đội ngũ Một sức khỏe trong giải quyết các vấn đề sức khỏe. Năng lực Một sức khỏe bao gồm 15 mô-đun: 7 mô-đun năng lực cốt lõi và 8 mô-đun kỹ thuật.

Năng lực cốt lõi là nền tảng cho các mô-đun kỹ thuật, cung cấp các kỹ năng và kiến thức để áp dụng chuyên môn kỹ thuật trong một bối cảnh Một sức khỏe. Các năng lực này phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ: muốn thay đổi hành vi đòi hỏi chuyên gia Một sức khỏe phải hiểu hiểu về văn hóa và niềm tin ảnh hưởng tới bệnh tật của từng cá nhân và của cộng đồng như thế nào; y tế công cộng đòi hỏi phải có kỹ năng lãnh đạo và hợp tác để phát triển và thực hiện các chính sách và quy định.

Các năng lực kỹ thuật cũng phụ thuộc lẫn nhau.

Tham khảo: Năng lực cốt lõi Một sức khỏe, Văn phòng Điều phối Quốc gia Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam

The One Health Network of Vietnamese Universities (VOHUN) consists of 17 Vietnamese Faculties / Universities training in Medicine, Public Health and Veterinary Medicine. VOHUN Coordination Office is located at 138, Giang Vo, Ba Dinh, Hanoi including full-time officials at the Office and full-time officials at the main Coordinating schools including the School of Public Health (HSPH), Hanoi Medical University (HMU), and Vietnam Academy of Agriculture (VNUA). One of the top priority tasks of VOHUN is communication about One Health and connecting partners who have been implementing One Health in Vietnam.

VOHUN’s communication activities are carried out through 2 channels of information: One Health Newsletter and the VOHUN website (at http://vohun.org) in two versions in Vietnamese and English.

One health newsletter is a brief summary of VOHUN activities at home and abroad. Information includes research, training, communication about One Health by VOHUN or VOHUN’s partners. The first issue of One Health News published in the first quarter of 2012, then maintained its quarterly launch. The newsletter can be accessed via http://vohun.org/ban-tin.

VOHUN website is initially set up to: i) Introduce the functions, visions, tasks and goals of VOHUN to Government agencies, partners and other stakeholders in One Health field; ii) A tool to help VOHUN members update and share information on activities; iii) Contribute to communicating the concept of One Health and One Health approach to the community. All information about One Health in Vietnam and the One Health University network includes activities, workshops, training, news, strategic planning, presentations and materials of workshops, courses will be updated continuously on the website.

In order to expand VOHUN connectivity with domestic and international partners, we look forward to receiving information sharing from all partners, agencies and organizations about One Health activities; VOHUN wants to build really a scientific forum where scientists, experts in many fields, industries and many units exchange information and topics about One Health. For more information about One Health related activities, please send to the VOHUN Coordination Office address, email: contact@vohun.org. This information will be selected, summarized on the website and the next issue of the newsletter.

The South East Asia One Health University Network (SEAOHUN) has been initiated by the RESPOND project within the EPT program of the USAID. A first meeting was held in Bangkok from 24-26 May 2011 where 16 faculties of public health, medicine and veterinary medicine in four countries Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam. An agreement was reached among the Southeast Asian faculty to establish a One Health University Network with their commitment. It was also proposed to have such a network, but at national level in each participating country

In Vietnam, the discussion at a first meeting among Vietnamese focal group member (2 June 2011) and a second one between focal group members and USAID/Vietnam but also RESPOND team from Bangkok (29 June 2011) showed that a Vietnam One Health University Network (VOHUNet) can be established in this in this perspective. The purpose of the network is to promote the One Health approach for training and research at universities in Vietnam. To fulfill this purpose, a large participation from key universities dealing with One Health is needed with support of stakeholders from ministries and civil societies.

On 22 November 2011, in Nha Trang city, Khanh Hoa province, the Hanoi School of Public Health, Hanoi Medical University, and Hanoi University of Agriculture, with support from EPT/RESPOND, organized the first national workshop of the Vietnam One Health University Network (VOHUN). The workshop participants agreed that the establishment of VOHUN was necessary, and VOHUN will be a forum for academic staff and managers in the field of human and animal health. Prof. Le Vu Anh, Dean of Hanoi School of Public Health, announced the establishment of VOHUN, in which there are 16 participating medical, public health, veterinary, and nursing universities. Three focal institutions are Hanoi School of Public Health (HSPH), Hanoi Medical University (HMU), and Faculty of Veterinary Medicine, Hanoi University of Agriculture (HUA). To coordinate this network, HSPH will host and run a coordinating office of VOHUNet with the strong commitment of support from other core university members (HMU and HUA). VOHUN calls for the participation of universities, research institutions, policy-making agencies, and international organizations to participate towards the ultimate One Health for humans, animals, and the environment.

What is one health?

A health is a broad concept, reflecting any relationship between human health, animals and the environment. From a public health perspective, the ultimate goal of One Health (MSK) is how to get the best human MSK. In other words, human health is considered central and placed in relation to animal health and the environment. From the perspective of Veterinary Medicine, the field of Community Veterinary Medicine is considered to be the contribution of Veterinary Medicine to Public Health in the One Health approach.

One Health is the integrative effort of multiple disciplines working locally, nationally, and globally to attain optimal health for people, animals, and the environment. (FAO, OIE et al. 2008)

One Health is understood as a zoonosis precaution by controlling infection and disease in animal populations in ecosystems. (Anonymous 2011)

One Health core competencies

Capacity is a combination of knowledge, skills and essential skills of each expert to perform the work effectively.

One Health ability is a combination of knowledge One health, skills and abilities of each One Health team member in solving health problems. One health capacity consists of 15 modules: 7 core competency modules and 8 technical modules.

Core competencies are the foundation for technical modules, providing skills and knowledge to apply technical expertise in a One Health context. These capacities are interdependent. For example: want to change behavior that requires a health professional to understand how culture and beliefs affect the disease of individuals and communities; Public health requires leadership and cooperation skills to develop and implement policies and regulations.

Technical capacities are also interdependent.

Reference: One Health Core competency, National Coordination Office One Health Network of Vietnamese Universities

# File Date added File size Downloads
1 pdf Newsletter Quarter IV 2015 18/03/2019 11:26 773 KB 65
2 pdf VOHUN newsletter No 1 2012 EN 18/03/2019 11:26 4 MB 63
3 pdf VOHUN newsletter No 1 2012VN 18/03/2019 11:26 4 MB 76
4 pdf VOHUN newsletter No 1 June 2013 EN 18/03/2019 11:26 397 KB 166
5 pdf VOHUN newsletter No 1 June 2013 VN 18/03/2019 11:26 398 KB 177
6 pdf VOHUN newsletter No 1,2,3 2014 EN 18/03/2019 11:26 976 KB 299
7 pdf VOHUN newsletter No 1,2,3 2014_VN 18/03/2019 11:26 1.017 KB 139
8 pdf VOHUN newsletter No 2_3 2013 EN 18/03/2019 11:26 649 KB 62
9 pdf VOHUN newsletter No4_2014_EN 18/03/2019 11:26 14 MB 77
10 pdf VOHUN Newsletter Quarter I 2016 18/03/2019 11:26 1 MB 62
11 pdf VOHUN newsletter Quarter III 2016 18/03/2019 11:26 758 KB 70
12 pdf VOHUN_Newsletter_Quarter1.2016 18/03/2019 11:26 1 MB 57
13 pdf VOHUN_Newsletter_Quarter2.2016 18/03/2019 11:26 1 MB 57
14 pdf VOHUN_Newsletter_Quarter3.2016 18/03/2019 11:26 758 KB 69

Đang cập nhật …..

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: http://localhost/vienskmtptbv.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Thông tin liên hệ

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập và website, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn "Nhớ tôi", thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Phân tích

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin bổ sung

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Các quá trình tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi thực hiện

Những bên thứ ba chúng tôi nhận dữ liệu từ đó

Việc quyết định và/hoặc thu thập thông tin tự động mà chúng tôi áp dụng với dữ liệu người dùng

Các yêu cầu công bố thông tin được quản lý

MẠNG LƯỚI MỘT SỨC KHỎE
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM
(VOHUN)

Mạng lưới một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (VOHUN) được thành lập ngày 22/11/2011 với sự hỗ trợ bởi USAID/RESPOND, với sự tham gia của 17 Trường và Khoa đào tạo về Y tế, Sức khỏe công cộng, Thú y và Điều dưỡng với nhau để thúc đẩy và phát triển một cách mạnh mẽ cho khái niệm “Một sức khỏe” tại Việt Nam. Năm 2017, Mạng lưới đã vui mừng chào đón ba trường đại học thành viên mới gia nhập, đó là: Đại học Buôn Ma Thuột, Đại học Trà Vinh và Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long. Trong đó, năm trường Đại học chủ chốt là Trường Đại học Y tế công cộng (HUPH), Đại học Y Hà Nội (HMU), và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA), Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (HCM UMP) và Đại học Nông Lâm Huế (HUAF), đã được lựa chọn ban đầu là nòng cốt dựa trên lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu của mình về các chuyên ngành quan trọng đối với cách tiếp cận Một Sức khỏe. Sau khi mạng lưới một sức khỏe được thành lập, với sự trợ giúp của USAID/RESPOND, VOHUN bắt đầu các hoạt động để thúc đẩy và phổ biến các kết quả và lợi ích của mạng lưới rộng rãi hơn nhằm ứng phó với các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái xuất hiện, cũng như bệnh truyền lây từ động vật sang người.

Cách tiếp cận “Một sức khỏe” liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, tăng cường khả năng của các chuyên gia làm việc trong điều tra ổ dịch và đáp ứng với hành động cần thiết và hiệu quả chống lại các bệnh truyền nhiễm mới nổi trong khu vực. Mạng lưới có sự tham gia của nhiều chuyên gia làm việc trong lĩnh vực đáp ứng với dịch bệnh (như bác sĩ, bác sĩ thú y, điều dưỡng, các chuyên gia y tế công cộng, sinh thái học, dịch tễ học, vv), bên cạnh đó còn có chuyên gia làm việc trong các cơ quan thuộc Chính phủ và đã trải qua đào tạo đại học, và do đó nó rất dễ dàng để đưa khái niệm “Một sức khỏe” vào trong chương trình đào tạo cho các chuyên gia trong tương lai, và là cách thích hợp nhất để đảm bảo rằng phương pháp tiếp cận “Một sức khỏe” được hỗ trợ và thực hiện bởi các cơ quan Chính phủ trong tương lai một cách mạnh mẽ.

Tầm nhìn

VOHUN là bồi dưỡng nâng cao năng lực bền vững liên ngành để đáp ứng với bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái xuất hiện cũng như bệnh truyền lây từ động vật sang người.

Nhiệm vụ

VOHUN là tận dụng năng lực đào tạo, giáo dục và nghiên cứu của mạng lưới các Trường đại học để xây dựng kỹ năng, kiến ​​thức và thái độ cần thiết cho các chuyên gia “Một sức khỏe”.

Mục tiêu

Nâng cao năng lực cho cán bộ giảng viên, nghiên cứu được đào tạo để trở thành nhà chuyên gia "Một sức khỏe" trong tương lai

Thúc đẩy năng lực của các chuyên gia "Một sức khỏe",

Xây dựng các bằng chứng khoa học "Một sức khỏe" thông qua hoạt động nghiên cứu

Thúc đẩy và nâng cao cách tiếp cận "Một sức khỏe" để kiểm soát các bệnh truyền nhiễm mới nổi/ tái xuất hiện và bệnh truyền lây từ động vật sang người.

Vietnam One Health
University Network
(VOHUN)

The Vietnam One Health University Network (VOHUN), was established in November 22nd 2011 with the support of USAID and the RESPOND project, bringing 17 medical, veterinary and public health Universities/ Faculties/ Departments in Vietnam together to promote and develop a backbone of the One Health (OH) concept in Vietnam. Three core universities and faculties (Hanoi School of Public Health – HSPH, Hanoi Medical University – HMU, Hanoi University of Agriculture – HUA) were chosen initially as they were seen to be leaders in their respective fields, and covered a range of disciplines deemed to be important for the One Health approach. Following the establishment of the Network, each group of core universities worked with USAID and RESPOND in their respective countries to develop National OH networks, involving a larger group of related faculties, to promote and disseminate the outcomes and benefits of the network more widely to respond to emerging and re-emerging infectious and zoonotic diseases.

The OH approach involves many different disciplines, working trans-disciplinary, to strengthen the ability of professionals working on outbreak investigation and response to react strategically, effectively and efficiently to future emerging infectious diseases in the region. Many of the professionals working in outbreak response (doctors, veterinarians, nurses, public health professionals, ecologists, epidemiologists etc.) work in government agencies and have undergone university training, and therefore it is easy to see how embedding the philosophy of OH in the training of these young professionals is the most appropriate way to ensure that the approach is strongly supported and implemented in the future.

Vision

The vision of VOHUN is fostering sustainable transdisciplinary capacity building to respond to emerging and re-emerging infectious and zoonotic diseases.

Mission

The VOHUN mission is to leverage the training, education, and research capacities of the university network to build the skills, knowledge and attitude base for OH leaders.

Objectives

To build cadres of trained professionals to be OH and future leaders

To promote the competencies of OH professionals

To build a OH evidence base through research activity

To promote and advance the OH approach for control of emerging and re-emerging infectious and zoonotic diseases

[woocommerce_cart]

Bản tin

Sự kiện mới xảy ra được thông báo nhanh và ngắn gọn

Bài báo

Những xuất bản phẩm định kỳ nhằm báo cáo về các sự vật, hiện tượng hay con người nổi bật

Sách

Chứa đựng các giá trị văn hóa tinh thần

Khác

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

[woocommerce_my_account]

Bản tin

Sự kiện mới xảy ra được thông báo nhanh và ngắn gọn

Bài báo

Những xuất bản phẩm định kỳ nhằm báo cáo về các sự vật, hiện tượng hay con người nổi bật

Sách

Chứa đựng các giá trị văn hóa tinh thần

Khác

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

[learn_press_register_form]
[learn_press_login_form]
 1. Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo thạc sỹ Y tế công cộng quốc tế định hướng Một sức khỏe

  Thời gian: 11/09/2015 - 17/09/2020
 2. Xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục cho cán bộ thực địa Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam

  Thời gian: 11/06/2016 - 18/06/2020
 3. Hội Nghị Khoa Học Thú Y Châu Á Lần thứ 19

  Thời gian: 06/09/2016 - 19/11/2020

News events

Cuộc thi “Vũ Điệu Ghen Covy”

Đại dịch Covid-19 ập đến khiến cho chúng ta không kịp trở tay, trong khi đó, nhận thức của người dân lại chưa đầy đủ để phòng tránh sự lây nhiễm của virus Covid-19. Với mong muốn lan truyền thông điệp bảo vệ sức khỏe đến cộng đồng, đặc biệt…

0 comments

Những điều cần làm nếu nghi nhiễm nCoV

Những người có yếu tố dịch tễ hoặc ho, sốt nghi nhiễm nCoV, cần thông báo với cơ quan y tế địa phương, đeo khẩu trang và tránh đến nơi đông người.

0 comments

Bảo vệ động vật hoang dã và Một sức khỏe

Bảo tồn động vật hoang dã là việc thực hành bảo vệ các loài động vật hoang dã và môi trường sống của chúng. Mục tiêu của bảo tồn động vật hoang dã là để đảm bảo rằng giới tự nhiên sẽ được bảo vệ để che chở cho các thế hệ tương lai và…

0 comments

Tuyển dụng cán bộ Văn phòng Điều phối Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự trong giai đoạn mới của dự án “One Health Workforce – Next Generation in Vietnam (2019-2024)”, Văn phòng Điều phối Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ dự án giai đoạn 2019-2024. Thông tin…

0 comments

Vohun news

Tuyển dụng cán bộ Văn phòng Điều phối Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự trong giai đoạn mới của dự án “One Health Workforce – Next Generation in Vietnam (2019-2024)”, Văn phòng Điều phối Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ dự án giai đoạn 2019-2024. Thông tin…

0 comments

Áp dụng năng lực cốt lõi “Một sức khỏe” trong phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người cho cán bộ y tế và thú y tại Thanh Hóa

Trong 3 ngày từ 21 đến 23 tháng 8 năm 2019, Văn phòng điều phối quốc gia Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (VOHUN) – Trường Đại học Y tế Công Cộng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Chi cục Chăn nuôi…

0 comments

Grant Writing Workshop

From 20 August to 25 August 2013, the workshop on how to write a grant, which is in the framework of the Vietnam One Health University Network (VOHUN), was held in Da Nang, Vietnam. The two facilitators from the workshop are Prof. Beth A. Virning – University of Minnesota, School…

0 comments

One Health Core Competency and Curricula Mapping

On September 28-30, 2013, workshop of One Health Core Competency (OHCC) and Curricula Mapping was organized in Can Tho. The OHCC initiative has involved U.S partner organization, the South East Asia One Health University Network (SEAOHUN), and the One Health Central and East Africa (OHCEA) university network, as well as…

0 comments

One student health club

Cuộc thi “Vũ Điệu Ghen Covy”

Đại dịch Covid-19 ập đến khiến cho chúng ta không kịp trở tay, trong khi đó, nhận thức của người dân lại chưa đầy đủ để phòng tránh sự lây nhiễm của virus Covid-19. Với mong muốn lan truyền thông điệp bảo vệ sức khỏe đến cộng đồng, đặc biệt…

0 comments

Tháng thanh niên: hành động đẹp trong mùa dịch covid-19

Sinh viên Câu lạc bộ Một sức khỏe trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tình nguyện vì cộng đồng. Hưởng ứng các hoạt động chào mừng tháng thanh niên, nhất là trong giai đoạn cả nước cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19. Nhóm…

0 comments

Buổi tọa đàm “PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUS ZIKA”

Chiều ngày 24/11/2016, tại Đại học Y Hà Nội, CLB Một sức khỏe trường đại học Y Hà Nội dưới sự bảo trợ của Mạng lưới Một sức khỏe các trường đại học Việt Nam (VOHUN) và Viện đào tạo Y học dự phòng – Y tế công cộng trường…

0 comments

Lễ ra mắt CLB Một sức khỏe trường Đại Học Y Hà Nội

Câu lạc bộ Một sức khỏe trường Đại học Y Hà Nội chính thức được thành lập dưới sự quản lý của Ban giám hiệu và Ban lãnh đạo Viện đào tạo YHDP – YTCC trường ĐHYHN

0 comments

Videos and images

Tweet

Facebook

VOHUN NCO

 

 • (+844) 63275050
 • contact@vohun.org

Partners and sponsors

 1. Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo thạc sỹ Y tế công cộng quốc tế định hướng Một sức khỏe

  Thời gian: 11/09/2015 - 17/09/2020
 2. Xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục cho cán bộ thực địa Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam

  Thời gian: 11/06/2016 - 18/06/2020
 3. Hội Nghị Khoa Học Thú Y Châu Á Lần thứ 19

  Thời gian: 06/09/2016 - 19/11/2020

Tin tức - sự kiện

Cuộc thi “Vũ Điệu Ghen Covy”

Đại dịch Covid-19 ập đến khiến cho chúng ta không kịp trở tay, trong khi đó, nhận thức của người dân lại chưa đầy đủ để phòng tránh sự lây nhiễm của virus Covid-19. Với mong muốn lan truyền thông điệp bảo vệ sức khỏe đến cộng đồng, đặc biệt…

0 comments

Những điều cần làm nếu nghi nhiễm nCoV

Những người có yếu tố dịch tễ hoặc ho, sốt nghi nhiễm nCoV, cần thông báo với cơ quan y tế địa phương, đeo khẩu trang và tránh đến nơi đông người.

0 comments

Bảo vệ động vật hoang dã và Một sức khỏe

Bảo tồn động vật hoang dã là việc thực hành bảo vệ các loài động vật hoang dã và môi trường sống của chúng. Mục tiêu của bảo tồn động vật hoang dã là để đảm bảo rằng giới tự nhiên sẽ được bảo vệ để che chở cho các thế hệ tương lai và…

0 comments

Tuyển dụng cán bộ Văn phòng Điều phối Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự trong giai đoạn mới của dự án “One Health Workforce – Next Generation in Vietnam (2019-2024)”, Văn phòng Điều phối Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ dự án giai đoạn 2019-2024. Thông tin…

0 comments

Tin Vohun

Tuyển dụng cán bộ Văn phòng Điều phối Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự trong giai đoạn mới của dự án “One Health Workforce – Next Generation in Vietnam (2019-2024)”, Văn phòng Điều phối Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ dự án giai đoạn 2019-2024. Thông tin…

0 comments

Áp dụng năng lực cốt lõi “Một sức khỏe” trong phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người cho cán bộ y tế và thú y tại Thanh Hóa

Trong 3 ngày từ 21 đến 23 tháng 8 năm 2019, Văn phòng điều phối quốc gia Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (VOHUN) – Trường Đại học Y tế Công Cộng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Chi cục Chăn nuôi…

0 comments

Grant Writing Workshop

From 20 August to 25 August 2013, the workshop on how to write a grant, which is in the framework of the Vietnam One Health University Network (VOHUN), was held in Da Nang, Vietnam. The two facilitators from the workshop are Prof. Beth A. Virning – University of Minnesota, School…

0 comments

One Health Core Competency and Curricula Mapping

On September 28-30, 2013, workshop of One Health Core Competency (OHCC) and Curricula Mapping was organized in Can Tho. The OHCC initiative has involved U.S partner organization, the South East Asia One Health University Network (SEAOHUN), and the One Health Central and East Africa (OHCEA) university network, as well as…

0 comments

Câu lạc bộ một sức khỏe SV

Cuộc thi “Vũ Điệu Ghen Covy”

Đại dịch Covid-19 ập đến khiến cho chúng ta không kịp trở tay, trong khi đó, nhận thức của người dân lại chưa đầy đủ để phòng tránh sự lây nhiễm của virus Covid-19. Với mong muốn lan truyền thông điệp bảo vệ sức khỏe đến cộng đồng, đặc biệt…

0 comments

Tháng thanh niên: hành động đẹp trong mùa dịch covid-19

Sinh viên Câu lạc bộ Một sức khỏe trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tình nguyện vì cộng đồng. Hưởng ứng các hoạt động chào mừng tháng thanh niên, nhất là trong giai đoạn cả nước cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19. Nhóm…

0 comments

Buổi tọa đàm “PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUS ZIKA”

Chiều ngày 24/11/2016, tại Đại học Y Hà Nội, CLB Một sức khỏe trường đại học Y Hà Nội dưới sự bảo trợ của Mạng lưới Một sức khỏe các trường đại học Việt Nam (VOHUN) và Viện đào tạo Y học dự phòng – Y tế công cộng trường…

0 comments

Lễ ra mắt CLB Một sức khỏe trường Đại Học Y Hà Nội

Câu lạc bộ Một sức khỏe trường Đại học Y Hà Nội chính thức được thành lập dưới sự quản lý của Ban giám hiệu và Ban lãnh đạo Viện đào tạo YHDP – YTCC trường ĐHYHN

0 comments

Ảnh và video

Tweet

Facebook

VOHUN NCO

 

 • (+844) 63275050
 • contact@vohun.org

Đối tác và nhà tài trợ

Updating ……….

Đang cập nhật …..

The Strategic plan comprises four components that are aligned with the functional areas for VOHUN activities. The component areas are:

Component 1. To build cadres of trained professionals to be One Health current and future leaders

 • Development of OH core competency

The development and agreement on appropriate One Health Core Competencies (OHCC), both National and Regional, is the critical first step that needs to be taken in order to transform the future workforce and provide the new graduate species required by governments and other employers working in the One Health arena in the future.

 • Institutional curriculum mapping

Concurrent with OHCC development, the VOHUN faculties will work with national and international OH professionals to map their current curricula for OH related programs, activities, and courses. In addition to these, it will be essential to map the policy issues (both institutional and governmental), and staff competencies, that need to be addressed before changes to curricula or training can be made. After gathering information on any existing or previous curriculum mapping activities, and on current institutional and regional needs related to OH curriculum mapping activities, a proposed national training workshop will be held to provide training in curriculum mapping skills.

 • Strengthing teaching and learning methodologies

In order that the OHCCs can be effectively integrated into institutional curricula, it is vital that a gap analysis is conducted in each faculty to determine the existing teacher skills, and the teaching methods and styles used, and to use this to identify appropriate methods to address the gaps.

There is a need for the integration of appropriate applied teaching methodologies to ensure that OH skills and attitudes are effectively modeled and conveyed. As gaps are identified by assessment against OHCCs and curriculum mapping, the appropriate methodologies will be applied to support lecturer/trainer and student understanding and practice of the OH approach.

Numerous methods of integration will be utilized, including, but not limited to, problem-based learning (PBL), Scenario-based learning (SBL), interactive lectures, participatory field exercises and journal clubs, simulations, debates, and trans-disciplinary case studies and group discussions. Through twinning and faculty exchange between International OH professionals and VOHUN faculties, as well as among VOHUN faculties, partners will model and facilitate practice and evaluation of innovative teaching methods. An emphasis will be placed on utilizing skills and applying OH behaviors, not only within a discipline, but also across disciplines within the country and the region.

 • Alignment of OHCCs with existing curricula

The VOHUN faculties will have developed appropriate and relevant nationally relevant OHCCs, and their concurrent curriculum mapping activities will have identified any gaps in current academic programs related to OH. As well, through government and private industry discussions a workforce assessment will guide the investment decisions. The VOHUN faculties and international OH professionals can then work closely together to assess the results and other identified faculty needs against the locally developed OHCCs, and will work collaboratively to address any gaps and other issues.

Twinning will occur both amongst VOHUN faculties, and between the international OH professional universities and VOHUN faculties, depending on the strengths and weaknesses revealed in the analysis phase. Workshops, trainings, guest lectures, and faculty member partnering and exchanges will be some of the methods used to ensure alignment of the OHCCs with the existing curricula. In addition, new modules and innovative inter-disciplinary courses will be developed collaboratively between institutions and faculties to ensure that Network members are ideally positioned to address current and future government and other employer needs.

 • Professional development

Attendance at conferences serves a number of important functions for network member faculties, including professional development for junior faculty and postgraduates, opportunities for networking and raising the profile of senior faculty, opportunities for government advocacy, and opportunities for development of collaborative research programs. In addition, conferences provide excellent opportunities for network members to highlight the network and emphasize its achievements.

Component 2. To build an One Health evidence base through research activity

 • Evaluate and address national One Health research needs


There is a need to support network faculties to strategically evaluate the OH related research currently underway. Compiling an inventory of current research and then identifying opportunities for trans-disciplinary cooperation in ongoing projects will be based on an identification of gaps, needs, and opportunities in OH research.

Based on the preliminary evaluation, in-country meetings with the faculty representatives and government agencies in each country can identify OH problems necessitating further research with the goal of developing collaborative research proposals within the country, or between countries, to submit for funding to national or international funding agencies. Grant writing workshops will be offered to VOHUN faculty members to meet grant application requirements of government and private institutions funding OH research. The proposed meetings will also help identify feasible strategies to put in place national systems that would coordinate OH research across faculties.

 • Applied OH research collaboration and development


Traditionally, universities have worked closely with governments to provide applied research programs to address national and international needs. In addition, well-designed applied research programs are essential to provide the evidence base required to promote and expand the importance of the OH approach to governments and other stakeholders.

The proposal is that work among VOHUN members to strengthen both faculty and student understanding of, and engagement in, OH relevant applied research, by broadening trans-disciplinary research perspectives in current training programs beyond lab-based research and facilitating the creation of trans-disciplinary research teams.

 • Developing publishing and presenting skills


The lecturer/researcher and students at VOHUN faculties will be proposed to work with international OH professionals to strengthen their skills to successfully publish the results of their applied research, to present their work at OH and other relevant scientific conferences, and to write grants for future research funding.

Publication skills will be developed at intensive writing workshops where participants from VOHUN faculties are paired with mentors to work together on manuscript preparation for their own completed research projects.

Students and faculty will be given the opportunity to present the results of their research at OH meetings and conferences. Coaching and mentoring will be provided to strengthen the ability of students and staff to prepare abstracts for conferences, to improve oral presentation skills and to design posters to showcase their activities.

Component 3. Outreach to governments

One of the over-arching goals of the Network is to develop and strengthen the linkages between universities and governments in the country, in particular with relation to current and future government human resource and applied research needs. Country will determine specific activities for government engagement on an individual basis. This includes, but is not limited to, aligning training and workforce development with country-level needs.

The alignment of VOHUN activities to address emerging disease threats with the needs of governments not only requires a working knowledge of those needs, but also an active involvement and understanding of the roles of universities by government.

One activity for government advocacy already voiced by VOHUN faculties is the need for OH explanatory materials in local languages for distribution to government ministries and other relevant groups. Support will also be provided for workshops and stakeholder meetings and for government representatives to attend national and regional OH and other relevant meetings.

Component 4. One Health Communication

To provide a ‘roadmap’ to guide planning, implementation, monitoring and evaluation, and reporting of communication interventions implemented by OH communications stakeholders.

“Communications” is a broad term encompassing a wide range of activities aimed at achieving different operational, strategic, and behavioural outcomes.

For the purposes of the VOHUN strategic framework communications refers to activities (or groups of activities) that contribute to achieving behavioural outcomes that increase knowledge and practice of OH approach, and reduce the risk of emergence/re-emergence, amplification and spread of infectious diseases of significant public health concern.

 • Participation in exhibitions and forums on education and training for graduate and post-graduate students, with an emphasis on disseminating information on the OH approach.
 • Inclusion of a number of oral and poster presentations at relevant national and international conferences and workshops.
 • Media articles and press releases to report significant events or milestones in acceptance and integration of the OH approach in Vietnamese universities and institutions.

Component 5. Supervision, Evaluation and Sustainability

National Coordinating Office (NCO)

 • The NCO is established as a single point of contact for all OH Network ommunications and information.
 • The NCO is developed to be a central hub of communication and information for all VOHUN members.
 • The NCO is the coordinating body for all OH activities in Vietnam.
 • The NCO provides and promotes an understanding of OH activities among policy makers, scientists and researchers in Vietnam.
 • The Government of Vietnam has increased awareness to consider universities a resource on policies relating to OH activities.

Supervision and Evaluation

 • Use VOHUN NCO team evaluation before and after the implementation of each of the activities to ensure training and learning goals were accomplished.
 • Electronic pre- and post-evaluation forms will be developed and provided to all potential participants through email.
 • All completed evaluation forms will be analyzed and interpreted by the VOHUN NCO.

Sustainability

 • The VOHUN NCO will develop a long-term funding strategy and will continue to support and enhance collaboration between universities and the Government of Vietnam.
 • Participating VOHUN members will be able to conduct a OH Short Course and have developed short and longer term plans and strategies for integration of OH and the OHCCs into existing curricula and research activities.
 • Strong and sustainable long-term relationships will be established between participating VOHUN members and international OH professionals that will continue to present opportunities for joint research and collaboration between the institutions.

Strong and sustainable relationships will be established between universities in regional and international that will support continued opportunities for information sharing and collaboration in teaching and research throughout the world.

Kế hoạch chiến lược bao gồm 5 hợp phần chính liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của VOHUN

Hợp phần 1. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn được đào tạo để trở thành người đi tiên phong về "Một sức khỏe" hiện tại và tương lai.

 • Phát triển năng lực cần thiết về “Một sức khỏe”
 • Xác định chương trình đào tạo
 • Cải thiện phương pháp dạy và học
 • Liên kết của OHCC với chương trình giảng dạy hiện có
 • Phát triển chuyên môn

Hợp phần 2. Xây dựng bằng chứng khoa học về "Một sức khỏe" thông qua nghiên cứu

 • Đánh giá và giải quyết các nhu cầu nghiên cứu “Một sức khỏe” Quốc gia
 • Hợp tác và phát triển nghiên cứu “Một sức khỏe”
 • Phát triển kỹ năng trình bày và công bố bài báo

Hợp phần 3. Sự tham gia của Chính phủ

Một trong những mục tiêu của mạng lưới là phát triển và tăng cường các mối liên kết giữa các Trường đại học với các cơ quan Chính phủ, đặc biệt nằm trong mối liên quan đến nhu cầu nghiên cứu ứng dụng và cung cấp nguồn nhân lực choc các cơ quan nhà nước hiện tại và tương lai. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sắp xếp chương trình đào tạo và phát triển lực lượng lao động phù hợp với các nhu cầu ở cấp Quốc gia.

Sự liên kết của các hoạt động của VOHUN để giải quyết các mối đe dọa của các bệnh mới nổi với nhu cầu của các cơ quan Chính phủ không chỉ đòi hỏi một kiến thức chuyên môn liên quan đến những nhu cầu đó, mà còn đòi hỏi một sự tham gia tích cực và hiểu biết về vai trò của các Trường đại học của Chính phủ.

Hoạt động vận động chính sách của Chính phủ được thực hiện ở các Khoa thuộc VOHUN là nhu cầu về Tài liệu giải thích về “Một sức khỏe” theo ngôn ngữ địa phương để phân phối đến các Bộ ngành của Chính phủ và các nhóm cơ quan khác có liên quan. Hỗ trợ cũng sẽ được cung cấp cho các Hội thảo và các cuộc họp về “Một sức khỏe”giữa các bên liên quan và đại diện Chính phủ.

Hợp phần 4. Truyền thông Một sức khỏe

 • Tham gia triển lãm và diễn đàn về giáo dục và đào tạo đại học và sau đại học, với trọng tâm là phổ biến thông tin về phương pháp tiếp cận “Một sức khỏe”.
 • Bao gồm một số bài thuyết trình và áp phích tại các hội nghị và hội thảo quốc gia và quốc tế có liên quan.
 • Các bài báo truyền thông và thông cáo báo chí để báo cáo các sự kiện hoặc dấu mốc quan trọng trong việc chấp nhận và hội nhập các phương pháp tiếp cận “Một sức khỏe” trong các trường đại học và các tổ chức tại Việt Nam.

Hợp phần 5. Giám sát, đánh giá và phát triển bền vững

Văn phòng Điều phối Quốc gia (NCO)

 • NCO được thành lập như là một đầu mối liên hệ duy nhất cho tất cả các thông tin và truyền thông của mạng lưới “Một sức khỏe”.
 • NCO phát triển để trở thành một trung tâm chính về truyền thông và thông tin cho tất cả các thành viên của VOHUN.
 • NCO là đơn vị điều phối cho tất cả các hoạt động “Một sức khỏe” ở Việt Nam.
 • NCO cung cấp và thúc đẩy sự hiểu biết về hoạt động “Một sức khỏe” giữa các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu tại Việt Nam.
 • Chính phủ Việt Nam đã và đang nâng cao nhận thức để xem các Trường đại học là một nguồn tài nguyên về chính sách liên quan đến hoạt động “Một sức khỏe”.

Giám sát và đánh giá

 • Sử dụng nhóm đánh giá NCO của VOHUN sẽ đánh giá trước và sau khi thực hiện mỗi hoạt động để đảm bảo các mục tiêu đào tạo, nghiên cứu và truyền thông đã được hoàn thành.
 • Các mẫu đánh giá trước và sau mỗi hoạt động sẽ được phát triển và cung cấp cho tất cả những người tham gia.
 • Tất cả các mẫu đánh giá được hoàn thành sẽ được phân tích và diễn giải tại NCO của VOHUN.

Tính bền vững

 • Các NCO của VOHUN sẽ phát triển một chiến lược tài trợ dài hạn và sẽ tiếp tục hỗ trợ và tăng cường sự hợp tác giữa các trường đại học và Chính phủ Việt Nam.
 • Các thành viên tham gia VOHUN sẽ có thể tiến hành một khóa học ngắn về “Một sức khỏe” và đã phát triển các kế hoạch và chiến lược ngắn hạn và dài hạn cho việc hội nhập của “Một sức khỏe” và “Năng lực thiết yếu một sức khỏe” vào các hoạt động nghiên cứu và chương trình giảng dạy hiện có.
 • Các mối quan hệ mạnh mẽ và bền vững trong dài hạn sẽ được thiết lập giữa các thành viên VOHUN và các chuyên gia “Một sức khỏe” quốc tế sẽ tiếp tục tạo ra các cơ hội liên kết nghiên cứu và hợp tác giữa các tổ chức.
 • Các mối quan hệ mạnh mẽ và bền vững sẽ được thiết lập giữa các trường đại học trong khu vực và quốc tế sẽ hỗ trợ, chia sẻ thông tin và hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu trên khắp thế giới.