Một sức khỏe là gì Một sức khỏe là gì

Một sức khỏe là gì?

Một sức khỏe được hiểu là những cố gắng trong sự phối hợp đa ngành ở cấp độ toàn cầu, quốc gia và khu vực để đạt được một sức khỏe tối ưu cho con người, động vật và môi trường (FAO, OIE et al. 2008)

Một sức khỏe được hiểu là sự dự phòng các bệnh lây truyền từ động vật sang người bằng việc kiểm soát sự lây nhiễm và bệnh ở các quần thể động vật trong hệ sinh thái (Anonymous 2011).

Thành viên Thành viên

Hội thảo Hội thảo

12
thg 8
2016

Field Training On Rabies Outbreak

Địa điểm: Malaysia

Từ: 16th August 2016

Đến 18th August 2016

06
thg 9
2016

Hội Nghị Khoa Học Thú Y Châu Á Lần thứ 19

Địa điểm: Ho Chi Minh City

Từ: 

Đến 

25
thg 5
2016

Training of Trainers course on One Health competencies

Địa điểm: Vinh, Nghệ An

Từ: 

Đến 

Tài nguyên Tài nguyên